Algemene Leden Jaarvergadering 2020

De Algemene Jaarvergadering van onze KNNV afdeling is op 10 december via Zoom gehouden. Naast het bestuur hebben zich twee leden aangemeld voor deze vergadering. Niet veel, doch desondanks heeft het bestuur de vergadering gehouden. Reeds vooraf aan de vergadering werd ieder lid in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de verantwoordingsverslagen. Dit is niet gedaan. Ook tijdens de vergadering zijn geen afkeurende reacties op de verantwoordingsverslagen van het bestuur over 2019 gekomen. Wel heeft de kascommissie haar goedkeuring gegeven over de financiële verantwoording. Alles overwegende heeft het bestuur geconcludeerd dat ondanks de moeilijke omstandigheden waaronder de jaarvergadering kon worden georganiseerd de leden voldoende mogelijkheden werd geboden reacties te geven op de verantwoordingsverslagen 2019. Dit werd niet gedaan en tijdens de vergadering zijn geen van de verslagen afgekeurd. Hierdoor meent het bestuur te mogen zeggen dat zij voor 2019 is gedechargeerd voor de in dat jaar uitgevoerde taken.