ALV 2022

Op vrjdag 25 november 2022 zal de algemene ledenvergadering van onze KNNV-afdeling worden gehouden. De vergadering begint om 20.00 uur in een lokaal van het Zaans natuurmuseum te Zaandam. Het bestuur roept u op om hiervoor aanwezig te zijn want in dat overleg legt het bestuur onder meer verantwoording af over het jaar 2021. De te bespreken stukken zullen binnenkort separaat naar u worden toegezonden.
Voorafgaand aan de huidige jaarvergadering vragen we u om alvast schriftelijk of via de mail te reageren op – of vragen te stellen over – de jaarstukken. De schriftelijke reacties kunnen verzonden worden naar Stuiverakker 12, 1541 VS Koog aan de Zaan t.n.v. C. Wouda en per mail naar secretaris@zaanstreek.knnv.nl.

Mocht het weer onmogelijk worden een fysieke vergadering te houden, moeten we, om toch zoveel mogelijk aan de statutaire verplichtingen te voldoen, de ledenvergadering via de internet app ZOOM houden. In dat geval ontvangt u de gegevens hiervoor per e-mail.
Alle stukken zijn inmiddels ook via onderstaande links in te zien.
Link naar de uitnodiging: uitnodiging ALV 2022
Link naar de stukken jaarvergadering: stukken jaarvergadering 2022

Na de vergadering zal Nico Dekker ons verrassen met een presentatie. Noteer de datum alvast in uw agenda.

Oproep: Voor de KASCONTROLE COMMISSIE en de versterking van het BESTUUR zijn mensen nodig.
Overweeg eens om u hier voor op te geven!

Datum & tijd
vr 25 november 2022 van 20:00 tot 22:00
Vertrekplaats

Het Zaans Natuurmuseum Thijssestraat 1 te Zaandam
Bekijk vertrekplaats